Thursday, April 24, 2008

Introduktionkursus til LaTeX

Den 30. april skal jeg afholde et introduktions kursus i latex for IDA på Ingeniør Højskolen i København. Her på denne side vil jeg samle henvisninger til de materialer der skal benyttes under kurset.


Forskellige ressourcer

Latex skabeloner
 1. Min nuværende latex skabelon, hent den her.
 2. En ældre skabelon, hent den her.
 3. En ældre skabelon til MAC, hent den her.
Latex referencer
 1. The not so short introduction to latex, link.
 2. Short math guide for latex, link.
 3. The comprehensive latex symbol list, link.
Slides til introduktionskurset
 1. Slides benyttet til kurset, hent det her.
 2. Kildekoden til de benyttede slides, hent det her.
Forskellige mindre latex opgaver
 1. Skrivning af matematik, hent det her.
 2. Overskrifter og indholdsfortegnelse, hent det her.
 3. Referencer og litteraturliste, hent det her.
 4. Lister i latex, hent det her.
 5. Spalter og figurer inde i teksten, hent det her.
Windows

Installing latex on windows
 1. Download MikTeX from here.
 2. Run the installer.
 3. Start -> All programs -> MikTeX ->
Installing a latex editor on windows

This requires that latex (eg. MikTeX) has been installed.
 1. Download TexnicCenter from: here
 2. Run the installer.
 3. Set path to your MikTeX installation (something like "C:\Programmer\MiKTeX 2.6\miktex\bin\")
 4. Select output profile: "LaTeX => PDF"
 5. Extract my template document and open the file doc\project.tex in TexnicCenter and try to compile it with pdflatex.
 6. During the compilation miktex will ask for permission to install some required packages (fancyhdr, listings, caption, subfig, pgf, xcolor, xkeyval)
 7. In case of trouble install the missing packages via: Start -> All program -> MikTeX 2.6 -> Browse packages
 8. Your document should now have been compiled, examine the generated .pdf file.

Linux

Installing latex on linux (ubuntu)
 1. Install the packages: texlive
Installing a latex editor on linux (ubuntu)
 1. Install kile

No comments: